Woortblind.nl Vergoedingen

Vergoedingen

Als uw kind niet in aanmerking komt voor vergoede zorg, maar de problemen wel enkelvoudig zijn, wordt uw kind volgens het protocol terugverwezen naar school. De veronderstelling is dat school uw kind dan in voldoende mate zou kunnen begeleiden. Het is echter goed denkbaar dat het ondanks de hulp van school toch niet lukt de achterstanden in te lopen. Dat was immers ook de reden waarom uw kind in eerste instantie werd aangemeld voor diagnostisch onderzoek. Wanneer school aangeeft niet verder te komen, kan het verstandig zijn uw kind toch te laten behandelen bij een gespecialiseerde dyslexiepraktijk binnen de zorg. De kosten zijn dan voor eigen rekening (tenzij uw eventuele aanvullende verzekering mogelijkheden tot vergoeding biedt).

Als er sprake is van meervoudige problematiek, dan zal uw kind waarschijnlijk door de dyslexiepraktijk verwezen worden naar een zorginstelling waar meervoudige problematiek behandeld wordt. Een andere mogelijkheid is dat behandeling binnen een gespecialiseerde dyslexiepraktijk vergoed wordt vanuit de Leerlinggebonden Financiering (Rugzakje).

Mijn kind heeft lees- en spellingproblemen, maar komt niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg. Kan ik mijn kind dan toch bij een dyslexiepraktijk aanmelden?

Ja, net als vóór 1 januari 2009 kunnen dyslexiepraktijken ook diagnostiek en behandeling doen in opdracht van ouders en scholen die besluiten om zelf de kosten voor hun rekening te nemen.

Krijg ik de facturen van de dyslexiepraktijk of regelt deze de betaling direct met mijn zorgverzekeraar?

Wanneer u een naturapolis heeft bij uw zorgverzekeraar dan regelt de dyslexiepraktijk de betaling direct met uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft, ontvangt u de facturen die u vervolgens kunt declareren bij uw verzekeraar.

Op het dyslexieforum kunt u lezen over ervaringen van anderen en kunt u zelf kwesties voorleggen. Er is een aantal topics dat over de vergoedingsregeling gaat.