Woortblind.nl Misverstanden over dyslexie

Misverstanden over dyslexie

Helaas bestaan er veel misverstanden over dyslexie. Hieronder een opsomming van misverstanden en de uitleg daarbij.  

Dyslexie gaat vanzelf over als je ouder wordtHelaas zijn er veel volwassenen die het tegendeel bewijzen. Iets in de aanleg maakt dat dyslectici moeite hebben met het leren lezen en spellen, ook wanneer zij net zoveel onderwijs krijgen als anderen. Gespecialiseerde hulp is dan ook noodzakelijk. 

Dyslexie gaat vanzelf over als je ouder wordt

Dyslexie gaat over als je maar veel oefentVeel oefening en leeservaring is een noodzakelijke voorwaarde om de lees- en spellingvaardigheid op een functioneel niveau te krijgen. Dat geldt voor normale lezers en ook voor dyslectici. Veel oefening blijkt echter niet een voldoende voorwaarde. Onderzoek heeft aangetoond dat het vooral gaat om hoe de oefentijd wordt benut. Mensen met dyslexie dienen op een andere manier les te krijgen, dan normale lezers. Anders kun je nog zoveel oefenen, maar heeft het simpelweg weinig zin.  

Dyslexie gaat over als je maar veel oefent

Je kunt aan het soort spelfouten zien of iemand dyslectisch isHet zou mooi zijn als je aan het type fouten zou kunnen zien of iemand dyslectisch is. Uitgebreid diagnostisch onderzoek zou dan misschien niet nodig zijn. Helaas blijkt ook dit een misverstand. Uit onderzoek blijkt dat dyslectici dezelfde fouten maken als niet-dyslectici. Het enige verschil is dat dyslectici veel meer fouten maken.

Je kunt aan het soort spelfouten zien of iemand dyslectisch is

Dyslexie is een gaveHet idee dat dyslexie een gave zou zijn, is vooral gevoed door het boek “De gave van dyslexie” van Davis. Natuurlijk is het een aantrekkelijke gedachte dat veel genieën hun succes te danken hebben aan dyslexie. De realiteit is echter dat de ervaring van heel veel mensen met dyslexie anders is. Of je succesvol bent is gelukkig niet alleen afhankelijk van je lees- en spellingvaardigheid en dyslexie zegt niets over je acteervermogen, lenigheid, intelligentie, muzikaliteit en creativiteit. Er zijn dus genoeg acteurs, topsporters, wetenschappers, musici en schrijvers die dyslectisch zijn. Dit neemt niet weg dat er ook veel mensen zijn die als gevolg van hun dyslexie hun idealen niet volledig hebben kunnen verwezelijken. Deze mensen verdienen het dat hun belemmering serieus genomen wordt.  

Dyslexie is een gave

In China is geen dyslexie, omdat ieder teken voor een woord staatEr bestaat geen land in de wereld waar geen dyslexie is. Het is wel zo dat het percentage mensen dat last heeft van dyslexie sterk kan variëren van land tot land. Zo zijn er in Engeland bijvoorbeeld veel meer mensen met lees- en spellingproblemen dan in Spanje. Dit komt doordat de relatie tussen klanken en tekens in het Engelse schrift veel ingewikkelder is dan in het Spaanse schrift. Ook in landen waar schriften veel minder op klanken zijn gebaseerd, zoals in China, komt dyslexie voor. De hersenmechanismen die nodig zijn voor het leren van logografische en alfabetische schriften, overlappen gedeeltelijk met elkaar. Het percentage dyslectici in China ligt ongeveer op 1%.  

In China is geen dyslexie, omdat ieder teken voor een woord staat

Dyslexie kun je genezen met visolieEr bestaat helaas geen vorm van medicatie die dyslexie kan genezen. Als je dyslectisch bent, betekent dat niet dat je ongezond bent en dat je dit met medicatie zou kunnen herstellen. Er is immers sprake van een lichte afwijking van de taalgebieden in de hersenen. Alleen van behandeling met een sterk talige inhoud is aangetoond dat zij effectief is.