Woortblind.nl Vergoedingsregeling dyslexie

Vergoedingsregeling dyslexie

Sinds 1 januari 2009 vallen diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering. Op deze pagina vindt u toelichting op de vergoedingsregeling voor dyslexie en uitleg over de procedure die u dient te volgen als u uw kind wilt aanmelden voor vergoede zorg. Ook vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze site actueel te houden, maar het is mogelijk dat er zich in de komende tijd wijzigingen zullen voordoen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina.Voor wie is de vergoedingsregeling dyslexie bedoeld? De regeling is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. De regeling wordt stapsgewijs ingevoerd en is in 2013 volledig van kracht. In 2009 kan alleen aanspraak gemaakt worden op vergoeding voor kinderen van 7 en 8 jaar. Elk jaar wordt deze leeftijd een jaar opgetrokken totdat in 2013 alle kinderen in het basisonderwijs voor vergoeding in aanmerking komen.

Vergoedingsregeling dyslexie

Sinds 1 januari 2009 vallen diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering. Op deze pagina vindt u toelichting op de vergoedingsregeling voor dyslexie en uitleg over de procedure die u dient te volgen als u uw kind wilt aanmelden voor vergoede zorg. Ook vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze site actueel te houden, maar het is mogelijk dat er zich in de komende tijd wijzigingen zullen voordoen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina.Voor wie is de vergoedingsregeling dyslexie bedoeld? De regeling is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. De regeling wordt stapsgewijs ingevoerd en is in 2013 volledig van kracht. In 2009 kan alleen aanspraak gemaakt worden op vergoeding voor kinderen van 7 en 8 jaar. Elk jaar wordt deze leeftijd een jaar opgetrokken totdat in 2013 alle kinderen in het basisonderwijs voor vergoeding in aanmerking komen.

Sinds 1 januari 2009 vallen diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering. Op deze pagina vindt u toelichting op de vergoedingsregeling voor dyslexie en uitleg over de procedure die u dient te volgen als u uw kind wilt aanmelden voor vergoede zorg. Ook vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. 

Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze site actueel te houden, maar het is mogelijk dat er zich in de komende tijd wijzigingen zullen voordoen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina.Voor wie is de vergoedingsregeling dyslexie bedoeld? De regeling is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. De regeling wordt stapsgewijs ingevoerd en is in 2013 volledig van kracht. In 2009 kan alleen aanspraak gemaakt worden op vergoeding voor kinderen van 7 en 8 jaar. Elk jaar wordt deze leeftijd een jaar opgetrokken totdat in 2013 alle kinderen in het basisonderwijs voor vergoeding in aanmerking komen.

Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze site actueel te houden, maar het is mogelijk dat er zich in de komende tijd wijzigingen zullen voordoen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina.

Voor wie is de vergoedingsregeling dyslexie bedoeld? De regeling is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. De regeling wordt stapsgewijs ingevoerd en is in 2013 volledig van kracht. In 2009 kan alleen aanspraak gemaakt worden op vergoeding voor kinderen van 7 en 8 jaar. Elk jaar wordt deze leeftijd een jaar opgetrokken totdat in 2013 alle kinderen in het basisonderwijs voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor wie is de vergoedingsregeling dyslexie bedoeld?

De regeling is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie. De regeling wordt stapsgewijs ingevoerd en is in 2013 volledig van kracht. In 2009 kan alleen aanspraak gemaakt worden op vergoeding voor kinderen van 7 en 8 jaar. Elk jaar wordt deze leeftijd een jaar opgetrokken totdat in 2013 alle kinderen in het basisonderwijs voor vergoeding in aanmerking komen.

Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?Het zorgtraject begint altijd met diagnostiek. De eerste vraag is daarom of uw kind in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek. Of ook de behandeling vergoed wordt, dat hangt af van de resultaten van het diagnostisch onderzoek.

Uw kind komt in 2009 in aanmerking voor vergoede diagnostiek binnen de basisverzekering, wanneer aan de volgende drie criteria wordt voldaan:
1) Het leerlingdossier op school is volledig en onderbouwt het vermoeden van ernstige dyslexie in voldoende mate;2) Uw kind heeft geen andere (leer)stoornissen;3) Het zorgtraject wordt dit jaar gestart, vóór de negende verjaardag van uw kind.

Wanneer de resultaten van het diagnostisch onderzoek het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie bevestigen, komt uw kind tevens in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling binnen de basisverzekering.

Bij wie kan ik terecht voor vergoede zorg?Voor diagnostiek en behandeling van dyslexie binnen de vergoedingsregeling, dient u uw kind aan te melden bij een gespecialiseerde dyslexiepraktijk. Een dergelijke praktijk kan alleen vergoede zorg bieden, als zij werkt volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling. Bovendien zullen zorgverzekeraars contracten afsluiten met bepaalde zorgaanbieders en soms nadere voorwaarden stellen. Het is daarom belangrijk van tevoren te informeren of uw verzekeraar samenwerkt met de praktijk die u op het oog heeft en wat de consequenties zullen zijn als u voor een andere zorgaanbieder kiest. Een handig overzicht van de polisvoorwaarden per zorgverzekeraar vindt u op de website van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).
Ik wil mijn kind aanmelden voor vergoede zorg. Welke stappen moet ik nu nemen?De eerste stap is om het leerlingdossier bij school op te vragen. Vervolgens meldt u uw kind zelf aan bij een gespecialiseerde dyslexiepraktijk. Het leerlingdossier stuurt u mee met de aanmelding. Wanneer u bij CZ, OHRA of Delta Lloyd verzekerd bent, dient u het dossier eerst naar uw verzekeraar te sturen. U krijgt dan van hen een akkoordverklaring die u daarna met het leerlingdossier naar de door u gekozen zorgaanbieder stuurt.
Zie ook de veelgestelde vragen over de vergoedingsregeling dyslexie!

Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?Het zorgtraject begint altijd met diagnostiek. De eerste vraag is daarom of uw kind in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek. Of ook de behandeling vergoed wordt, dat hangt af van de resultaten van het diagnostisch onderzoek.

Komt mijn kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

Uw kind komt in 2009 in aanmerking voor vergoede diagnostiek binnen de basisverzekering, wanneer aan de volgende drie criteria wordt voldaan:

1) Het leerlingdossier op school is volledig en onderbouwt het vermoeden van ernstige dyslexie in voldoende mate;2) Uw kind heeft geen andere (leer)stoornissen;3) Het zorgtraject wordt dit jaar gestart, vóór de negende verjaardag van uw kind.

Wanneer de resultaten van het diagnostisch onderzoek het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie bevestigen, komt uw kind tevens in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling binnen de basisverzekering.

Bij wie kan ik terecht voor vergoede zorg?Voor diagnostiek en behandeling van dyslexie binnen de vergoedingsregeling, dient u uw kind aan te melden bij een gespecialiseerde dyslexiepraktijk. Een dergelijke praktijk kan alleen vergoede zorg bieden, als zij werkt volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling. Bovendien zullen zorgverzekeraars contracten afsluiten met bepaalde zorgaanbieders en soms nadere voorwaarden stellen. Het is daarom belangrijk van tevoren te informeren of uw verzekeraar samenwerkt met de praktijk die u op het oog heeft en wat de consequenties zullen zijn als u voor een andere zorgaanbieder kiest. Een handig overzicht van de polisvoorwaarden per zorgverzekeraar vindt u op de website van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Bij wie kan ik terecht voor vergoede zorg?

Ik wil mijn kind aanmelden voor vergoede zorg. Welke stappen moet ik nu nemen?De eerste stap is om het leerlingdossier bij school op te vragen. Vervolgens meldt u uw kind zelf aan bij een gespecialiseerde dyslexiepraktijk. Het leerlingdossier stuurt u mee met de aanmelding. Wanneer u bij CZ, OHRA of Delta Lloyd verzekerd bent, dient u het dossier eerst naar uw verzekeraar te sturen. U krijgt dan van hen een akkoordverklaring die u daarna met het leerlingdossier naar de door u gekozen zorgaanbieder stuurt.

Ik wil mijn kind aanmelden voor vergoede zorg. Welke stappen moet ik nu nemen?