Woortblind verhuist naar www.impulsenwoortblind.nl
Voor ledenservice (aanmelding, afmelding, adreswijziging, etc.) info@impulsenwoortblind.nl
Impuls & Woortblind een feit!

Netwerk Volwassenen met Dyslexie
Volwassenen met dyslexie komen om de 2 maanden een zaterdagmiddag bij elkaar.
Ze delen er hun ervaringen aan de hand van een onderwerp.
Hierdoor is er her- en erkenning en hoef je niet meer alles zelf uit te zoeken.
Het is vrijblijvend wanneer je komt, wel graag per keer even aanmelden bij Peter (zie helemaal onderaan).

Reacties van leden
  • Het is een thuiskomen.
  • Ik word begrepen en ik begrijp de ander. Iedereen is er dyslectisch. Ik kan mezelf zijn.
  • Ik tank altijd bij.
  • Ik begrijp nu waar ik tegenaan loop en dat geeft handvatten.
  • Ik zie nu dat dyslexie ook een positieve kant heeft.
  • Ik kan mijn kwaliteiten nu beter zien en inzetten.

Volgende bijeenkomsten
Voor de volgende bijeenkomsten klik op http://www.dyslexie-werk.nl

Wees welkom! Diagnose, geen diagnose (maar wel een vermoeden), lid, geen lid van Woortblind. Kom gerust een keer kijken.

Voor vrijblijvende informatie en/of automatische uitnodigingen bel of email Peter Millenaar: 06 – 17 84 29 09 

email: peter.w.millenaar@gmail.com
Ouders en Onderwijs

Als je ouder bent van een dyslectisch kind, dan heb je al gauw in de gaten hoe het er op de school van je kind aan toe gaat. Is er voldoende kennis aanwezig? Is men op de hoogte van de mogelijkheden en middelen?

 

Als belangenvereniging merken wij dat veel ouders met vragen zitten. Wat kan men nu wel of niet van de school verwachten? Zijn de eigen verwachtingen daarbij wel realistisch?  In de werkgroep Ouders en Onderwijs komen al deze vragen aan de orde. Er is daarbij een levendige uitwisseling van kennis en ervaring. Terugkoppeling hierover vindt plaats in ons blad, via nieuwsbrieven of hier op de site. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@impulsenwoortblind.nl