GEEF ELKAAR EEN HAND BIJ EEN LEVENSLOOP MET DYSLEXIE VAN BABY TOT EN MET BEJAARDENHUIS
http://www.steunpuntdyslexie.nl/
https://www.facebook.com/pages/Studie-en-Dyslexie-van-Woortblind/430835903603623
Dyslexie en studie  
 
Impuls & Woortblind een feit!
Het persbericht van 30 okt. 2014 is onder aan deze pagina te downloaden.

 • Impuls & Woortblind een feit!  Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe vereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie: Impuls & Woortblind. De verenigingen voor volwassenen met ADHD en ADD (Impuls) en dyslexie ...
  Geplaatst 30 okt. 2014 01:51 door Boudi van Vlijmen
 • Nieuwe statuten Bijgaande de nieuwe statuten zoals deze zullen worden voorgelegd op de Algemene ledenvergadering van 25 oktober 2014.
  Geplaatst 24 sep. 2014 04:16 door Boudi van Vlijmen
 • Algemene ledenvergadering 25 oktober 2014 In de afgelopen maanden heeft het bestuur de voorbereidingen getroffen voor een fusie met Vereniging Impuls. Wij hebben u hierover verschillende keren geïnformeerd en op 1 september j.l. is ...
  Geplaatst 24 sep. 2014 04:12 door Boudi van Vlijmen
Berichten 1 - 3 van 70 worden weergegeven. Meer bekijken »
Dyslexiezorg in 2011:
vergoeding voor kinderen tot 11 jaar.

Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Bij 'enkelvoudige' dyslexie mag er géén sprake zijn van bijkomende stoornissen zoals AD(H)D. Dit moet door een diagnosticus vastgesteld worden.

De regeling is zo opgezet dat in 2013 alle kinderen in het basisonderwijs die 7 jaar of ouder zijn, voor vergoeding van dyslexiezorg in aanmerking komen. Om dit te bereiken wordt de leeftijdsgrens tot waar vergoeding mogelijk is, elk kalenderjaar met een jaar verhoogd. In 2010 kunnen ouders bijvoorbeeld aanspraak maken op vergoeding als de dyslexiezorg vóór de tiende verjaardag van hun kind aanvangt. In 2011 kan dat tot het kind elf jaar is.

De regeling heeft tot nu toe een voorlopig karakter. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is van plan de regeling te evalueren op uitvoerbaarheid.

Bij de aanmelding van kinderen voor een dyslexie-onderzoek op grond van deze regeling, is de school poortwachter. Eerst moet bepaalde hulp in de school gegeven worden voordat er doorverwezen kan worden naar een behandelaar (een erkende geregistreerde gedragswetenschapper). Deze kan dan een diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Dit betekent dat de school een leerlingdossier moet samenstellen waarmee het vermoeden van ernstige dyslexie kan worden onderbouwd. Op deze manier moet worden voorkomen dat alle kinderen met leesproblemen worden aangemeld. (Bron: www.steunpuntdyslexie.nl )
Vragen over dyslexie?
 
Bel de Woortblind Dyslexielijn (088-8833215

Het team van vrijwilligers van de Dyslexieilijn heeft een grote en uitgebreide ervaringsdeskundigheid en kennis op het gebied van dyslexie. Als belangenvereniging voor mensen met dyslexie van 0 tot 100 kunt met al uw vragen bij ons terecht.

Op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur kunt u met één van onze vrijwilligers spreken. Ook per email zijn wij bereikbaar op dyslexielijn@woortblind.nl

Meer weten over de Woortblind Dyslexielijn? Klik hier

Of lees ons bewaarnummer: Leren lezen zonder buikpijn

  

  
Welkom bij Woortblind!

Over Dyslexie...
Woortblind is de vereniging voor en door mensen met dyslexie. 
Welkomstwoord van de voorzitter over: 
- de eigen, positieve benadering van dyslexie
- de vergoedingsregeling van diagnostiek en behandeling
- Woortblind wil 700.000 mensen met dyslexie vertegenwoordigen: Lees het hele welkomstwoord..... 

 
Ouders en Onderwijs

Als je ouder bent van een dyslectisch kind, dan heb je al gauw in de gaten hoe het er op de school van je kind aan toe gaat. Is er voldoende kennis aanwezig? Is men op de hoogte van de mogelijkheden en middelen?

 

Als belangenvereniging merken wij dat veel ouders met vragen zitten. Wat kan men nu wel of niet van de school verwachten? Zijn de eigen verwachtingen daarbij wel realistisch?  In de werkgroep Ouders en Onderwijs komen al deze vragen aan de orde. Er is daarbij een levendige uitwisseling van kennis en ervaring. Terugkoppeling hierover vindt plaats in ons blad, via nieuwsbrieven of hier op de site. Meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@woortblind.nl


Netwerk Volwassenen met Dyslexie
Volwassenen met dyslexie komen om de 2 maanden een zaterdagmiddag bij elkaar.
Ze delen er hun ervaringen aan de hand van een onderwerp.
Hierdoor is er her- en erkenning en hoef je niet meer alles zelf uit te zoeken.
Het is vrijblijvend wanneer je komt, wel graag per keer even aanmelden bij Peter (zie helemaal onderaan).

Reacties van leden
 • Het is een thuiskomen.
 • Ik word begrepen en ik begrijp de ander. Iedereen is er dyslectisch. Ik kan mezelf zijn.
 • Ik tank altijd bij.
 • Ik begrijp nu waar ik tegenaan loop en dat geeft handvatten.
 • Ik zie nu dat dyslexie ook een positieve kant heeft.
 • Ik kan mijn kwaliteiten nu beter zien en inzetten.

Volgende bijeenkomsten
Voor de volgende bijeenkomsten klik op http://www.dyslexie-werk.nl

Wees welkom! Diagnose, geen diagnose (maar wel een vermoeden), lid, geen lid van Woortblind. Kom gerust een keer kijken.

Voor vrijblijvende informatie en/of automatische uitnodigingen bel of email Peter Millenaar: 06 – 17 84 29 09

email: peter.w.millenaar@gmail.com